Trim historie:

Door gesprekken met Trimmers van het eerste uur hebben we de geschiedenis van Trim Apeldoorn van 1966 tot heden in kaart gebracht:

1966 Het begin

Trim U Fit

Het Trimmen is vanaf 1966 door Gerrit Rijke opgestart in combinatie met een landelijke actie om meer te gaan bewegen (Trim U fit en later Sport Real).

Onderstaand Trim vignet werd toen op de trainingspakken genaaid. De eerste activiteit was destijds het zwemmen.
Trim-vignet-1966

1967 zaaltrimmen

Na het zwemmen werd het zaaltrimmen geïntroduceerd, trainers uit die tijd: …………..

Er wordt een bestuur gevormd, Theo van Son als voorzitter. Communicatie vindt plaats via Trim-bulletins (wie heeft die nog?).

1968 bostrimmen

In dit jaar werd er met bostrimmen begonnen! Onder leiding van enthousiaste trainers (Gerrit Rijke, Henk Rozie, later Trees vd Berghe) werden Trimmers van het eerste uur op een ontspannen manier op de Trim-manier getraind.

1969 Berg&Bos Trimbaan

In Berg&Bos wordt de Trimbaan gebouwd, binnen de Trim kreeg die al gauw de bijnaam: De Zweetdruppelbaan.

Bestuurswisseling: Theo van Son treed af, Henk Rozie wordt voorzitter.

Er werd ook actief gewerkt aan de PR:

Open dag Trim Apeldoorn in 1969

Open dag Trim Apeldoorn in 1969

Beelden:

1970

1970

1970

1970, toen begrepen ze al dat zitten slecht was!

1970 Damesgymnastiek

Het zaaltrimmen start met “damesgymnastiek” in de van Kinsbergenstraat. Trainers: Dijkstra, Huizinga en Mw Pieters.

1970 is ook het jaar waarin de kinderoppas werd geïntroduceerd. De kinderen werden ondergebracht en de ouders gingen een uurtje Trimmen. Bekende kinderoppassers uit die tijd: Jacquelien Kranenburg, …………..

Ook in 1970 komt Leen van de Weerd aan boord. Afkomstig van de Rams en bloedfanatiek (legerachtergrondje?) drilt hij vanaf dat moment de deelnemers van Trim. Gevleugelde uitspraken: Hakkenpakken! Ik hoor niks! Hakken-pakken!!!!

Ook Sinterklaas was in de tijd al een sportieve gast!

SinterklaasPromotie uit die tijd:

1970

1970

En ook een heuse enquête. wat vinden de Trim-deelnemers ervan:

Enquete onder de Trimmers in 1970

Enquête onder de Trimmers in 1970

1971 Centrale training

In 1971 werd de eerste centrale training verzorgt door Dhr Zegers. Later in dit jaar is dat overgenomen door Frans van Melsen. Een beeld van de training en hoe men er in die tijd bij liep:

1974 De 2e Trimbaan wordt aangelegd

Trim voorzitter Leen vd Weerd, Marian Bebelaar en Jo Hamelink realiseren een 2e trimbaan langs het Lammerspad. In datzelfde jaar wordt er 1500 gulden bijeen gesport voor het Nederlandse Rode Kruis (nieuwe ambulance).

1975 1e keer voorbereiding voor de Midwinter minimarathon

We begonnen in 1975, Leen vd Weerd was daar ook bij. Dinsdags ‘s avonds langzaam opbouwen, vanaf november. Leen en ik hebben toen eerst om de kilometer een T op allerlei objecten geschilderd. Ja we deden maar wat. Iedereen kon dus zien hoeveel kilometer we gelopen hadden. Tussen Kerst en Nieuwjaar waren de meesten vrij en gingen we het parkoers verkennen. Op de Soerense weg was iedereen kapot. Omdat we niet getraind hadden met hoogte verschillen.

1977 Fietsen… en Zwemmen

In 1977 wordt er door enthousiastelingen een fietsclub opgericht. Tot op de dag van vandaag komen ze nog bij elkaar!

Ook in 1977 de oprichting van de “Stichting Zwemtrim Apeldoorn” met het bestuur Wil Kor en Jo Hamelink.

1979 Apenheulcross

September 1979: De eerste Apenheulcross, een prestatieloop in Berg&Bos georganiseerd door Trim Apeldoorn. De naam veranderde later in: Trimloop, Apenheulloop, nog later de Apenheulcross en toen de Berg&Bos cross).

1980 Eerste opleidingen

In 1980 was Teun Kranenburg één van de eersten die een heuse opleiding volgde voor het begeleiden van Trimgroepen, de ABO.

1981 reanimatie

In 1981 hebben alle trainers en trainsters een cursus reanimatie gevolgd. Jaarlijks doen de trainers aan bijscholing.

Ook in 1981 brandde een deel van Apenheul af heeft de Trim een geldinzameling-actie opgezet. Iedereen werd gevraagd om een kwartje extra in de pot te gooien. Na een aantal maanden kon er een leuk bedrag aan Apenheul worden overhandigd. Er loopt dus een heuse Trim AAP rond in de Apenheul!

1982 training door Leen Pfrommer

In 1982 een bijzondere centrale training onder leiding van leen Pfrommer in het KNGV centrum in Beekbergen. Na afloop een koud buffet om de band te verstevigen en als waardering voor de trainers hun vrijwilligerswerk.

In deze periode werd er jaarlijks een spelavond georganiseerd voor onze trimmers.

Trainers werden opgeleid door de cursus Recreatie Sport Leider A-B of via de KNAU, begeleiders loopgroepen.

1983 Trim Apeldoorners doen mee aan de 24-uurs

In 1983 doen er een aantal Trim Apeldoorners mee aan de 24-uurs in het Mheenpark. Dat jaar nog in een gemengde groep met de Rams, in de jaren hierna met volledige Trim Apeldoorn teams en uiteindelijk met 3 teams.

1990 Trimmen op de donderdagavond

In 1990 opgestart door Gerrit Maassen en vanaf 1991 regulier onder Trim Apeldoorn. Hardlopen, vaak langere afstanden.

1991 25 jarig bestaan

Vooruitlopend op het 25-jarig bestaan hebben de deelnemers van Trim een periode een kwartje extra in de pot gegooid voor de Klup. Op de dag van het 25-jarig bestaan is destijds de opbrengst (…. gulden) naar de Klup gebracht. Lees hier verder.

1996 30 jaar Trim en stopzetting van het Trimzwemmen

Helaas, na vele jaren kwam er een einde aan het zwemmen van Trim Apeldoorn.

Maar 1996 was ook het jaar waarin Trim 30 jaar bestond! Lees hier verder.

1998 Wandelen op de zaterdagmorgen

In 1998 begint Trim ook met wandelen. Een aantal oudgedienden haakt af bij het hardlopen en de oplossing ligt voor de hand. Teun Kranenburg pakt dit op en het stokje wordt overgenomen door Trees vd Berghe op de dinsdagmorgen. Ook op de dinsdagavond wordt er gewandeld.

2000 Trim beleid op papier gezet

Onder leiding van Jan van der Harst is in 2000 een vastlegging geproduceerd van het Trim beleid. Waartoe zijn wij op aarde, wat doen we precies, met welke mensen en waarom eigenlijk. Het antwoord is natuurlijk : “Alles mag, niets hoeft”, maar het was goed om het eens min-of-meer bedrijfsmatig op te schrijven. Ook alle zaken rondom veiligheid, hoe te handelen in noodsituaties e.d. kwamen aan bod. Verder lezen? HIER vind je de bijgewerkte versie 2013.

2001 35 jarig bestaan

Het 35 jarig bestaan heeft Trim rustig gevierd, een mooi moment om met trainers en partners een sportief uitje te doen. Op de fiets naar het Kievitsveld en de trainers zouden geen trainers zijn als daar niet iets van een opdracht in zou zitten. Het was weer supergezellig.

2003 Trainers Opleiding Trim Apeldoorn (TATO)

In dit jaar ontstond het initiatief om een eigen opleiding op te zetten voor trainers van Trim Apeldoorn. In de jaren hiervoor volgden we de training RSLA (Recreatie Sport Leraar A) of een cursus van de KNAU (begeleiders loopgroepen). Beiden voldeden niet helemaal meer en samen met een docent van het CIOS (Leon Falkena), een sportfysiotherapeut (Lianne de Jong) en trainers van Trim:  Lenie de Bloois, Jan Veltman en Peter Mooij ontstond de 1e TATO opleiding in 2003. Deze training is door de jaren wel wat aangepast maar gebruiken we nog steeds.

2003 Eerste keer trainen voor de ACHT van Apeldoorn

In december werd er voor het eerste getraind voor een nieuwe afstand: de ACHT van Apeldoorn op de 1e zondag van februari.

2006 40 jarig bestaan

Het 40 jarig bestaan hebben we weer groots gevierd. In de ochtend een trim spektakel, voor jong en oud, een clown, touwtrekken, een springkussen, schminken voor de kleintjes, Zweeds loopspel en ’s middags een receptie. Daarna een BBQ voor trainers en partners op het veld, maar daarvoor hebben de trainers en hun aanhang zich nog een ‘rotje’ gezocht tijdens een GPS-tocht door Berg&Bos.

2012 Beginnersgroepen

Naar aanleiding van een trainersbijeenkomst (hoe organiseren we verjonging) hebben we in combinatie met een actie van de Gemeente: “Kom van de bank af” een beginnersgroep gestart. Dit was een groot succes en tot en met vandaag de dag begeleiden we beginners.

2012 1e keer HARTlopers

Trim Apeldoorn ondersteunt het initiatief van Peter Mooij om een HARTlopers actie te starten onder de lopers van Trim Apeldoorn.

2016 Einde van de zalen

In dit jubileumjaar hebben we helaas moeten besluiten om de zaaltrainingen te stoppen. Het bleek erg moeilijk om voor deze activiteit nieuwe mensen te krijgen en de groep zelf werd steeds ouder. Organisator Ard ter Burg bedankt voor de vele jaren zaaltraingen!

2016 Feest Trim Apeldoorn 50 jaar

Op 24 september hebben we het 50-jarig bestaan van Trim Apeldoorn groots gevierd.
In de ochtend verzamelden zo’n 120-140 sporters van Trim Apeldoorn zich bij het startpunt en werden die verrast met een historisch Trim half-uurtje onder de bezielende leiding van het Kranenburg-TRIO. Opa Teun, zoon Rob en kleinzoon Raymon verzorgden een training waar we nog jaren aan zullen terugdenken. Van het poortjes-spel van Teun, via het zigzagloopje van Rob tot de moderne ‘burpee’ van Raymon. Mannen bedankt!

Voor het middagprogramma was de belangstelling zelfs nog overweldigender. 150 deelnemers van Trim, nog actief bij Trim of uit de historie, hardloper en wandelaar, vertegenwoordigers van collega sportclubs en van de Sportraad, familieleden van Gerrit Rijke, de familie Rozie en de familie van de Wal. Als eerste verzamelden deze groep zich bij het startpunt vcan Trim waar een infobord van Trim Apeldoorn in een nieuw routebord van Berg&Bos werd onthuld. Initiatiefneemster Rikje Koolwijk, ontwerper Daan Mooij, oudste trimmer Evert van Stokkum en afgevaardigden van Berg&Bos onthulden dit infobord wat het startpunt van Trim aanduidt en waarop je via QR-codes informatie kan vinden over AED’s in de buurt als er een noodgeval zou zijn.

Via een 14-tal foto’s-op-canvas wandelde de hele groep via het bos naar StayOK en werd er veel bijgekletst, foto’s en films bekeken.

Deze receptie, voor velen een reünie, werd geopend door wethouder Paul Blokhuis, die namens de Gemeente Apeldoorn Trim Apeldoorn van harte feliciteerde met dit 50-jarig bestaan. Met een leuke speech typeerde hij Trim Apeldoorn op een rake manier!

Ongeveer halverwege de receptie zijn de cheques voor de Goedel Doelen, de Bas van de Goor foundation  en de Hartstichting, overhandigd.

Na de receptie hebben de trainers en het Bestuur onder het genot van een hapje en een drankje nog eens teruggekeken op deze bijzondere dag.

Voor een uitgebreid verslag en foto- en filmmateriaal ga naar Terugblik 50 jaar Trim.

2017 Highlights

 • De training op zaterdagmorgen 7 januari ging helaas niet door i.v.m. de sneeuw en de voorspelde gladheid. We hebben 98% van onze deelnemers kunnen informeren via de website en Facebook.
 • Onze Herman, coördinator van de zaterdagmorgen 9 uur, lid van de technische commissie en trainer van Trim Apeldoorn is op 4 maart van dit jaar overleden. We zullen zijn inzet en enthousiasme erg gaan missen.
 • Uiteraard weer het bekende Paastrimmen, Harry Meijer organiseerde dit voor de laatste keer, reuze bedankt!
 • Trim heeft een mooi T-shirt ontworpen en dat is vanaf dit jaar te koop voor 10 euri.
 • Herke Poelstra neemt na vele jaren afscheid als trainer
 • Ook dit jaar weer 2 beginnersgroepen op de planning gehad.
 • Trends: Trailrunning is in opkomst en trainers en deelnemers van Trim springen hierop in!
 • Na een lange periode (1989 -2017) in het Bestuur van Trim Apeldoorn hebben gezeten heeft Peter Mooij in december afscheid genomen.

2018 Highlights

 • Ook dit jaar was er weer een Beginnersgroep.
 • En werden er weer Paaseieren gezocht.
 • Begin juli was er het bekende Afsluitingsritueel van de dinsdagmorgen 09.30.
 • Nieuwe trainster: José Cvetanovic.
 • er is afscheid genomen van de trainsters Nicole en Trienette.
 • Voor de Kerst werd er warme chocolade geschonken.
 • En was er traditioneel weer koffiedrinken in Hoog Soeren in september….

2019 Highlights

 • Er waren weer veel deelnemende trimmers aan de 10EM en de 8vApeldoorn.
 • Ook dit jaar was er weer een Beginnersgroep, alweer de 10e.
 • Zijn er trimmers die deelnemen aan trails.
 • En werden er weer Paaseieren gezocht.
 • Begin juli was er het bekende Afsluitingsritueel van de dinsdagmorgen 09.30.
 • In oktober was er weer de jaarlijkse Coopertest bij AV’34
 • Nieuwe trainer: Willy Wentink.
 • Voor de Kerst werd er bij StayOkay warme chocolade geschonken, voorzien van een heerlijke oliebol van Keurhorst.
 • En was er traditioneel weer koffiedrinken in Hoog Soeren in september….

2020 Highlights

 • 2020 is toch een heel bijzonder jaar geworden, met grotendeels een inactief georganiseerd bezig (kunnen) zijn. De eerste twee maanden is er nog volop getraind bij Trim.
 • Groep 1 heeft nog een Oliebollentocht gehouden op de eerste zaterdag van januari 2020. Het bestuur en de trainers hebben gebowld in januari, wat een geslaagd evenement was.
 • Velen van Trim hebben meegedaan met de Midwinteractiviteiten, waarbij voor de eerste keer een Nightrun werd gehouden, met veel vrijwillige deelname van trimmers.
 • De Napraateetavond werd begin februari gehouden in het bekende Pannenkoekenrestaurant. Hoewel een aanzet was gemaakt voor de nieuwe beginnersgroep en de paasactiviteiten, heeft dat allemaal helaas géén doorgang meer kunnen vinden vanwege de corona-pandemie.
 • De jaarlijkse reanimatie-herhalings-cursus voor trainers en bestuur heeft nog net wel plaats kunnen vinden.
 • Vanaf half maart werden alle trimactiviteiten opgeschort en pas weer opgestart ingaande 1 september 2020.
 • In augustus hebben alle trainers nog kunnen genieten van een ijsje van Van Swoll, waarvoor de penningmeester persoonlijk alle bonnen heeft rondgebracht!
 • Helaas heeft het weer georganiseerd gaan trimmen niet zo lang geduurd omdat vanaf half oktober 2020 wéér alles platging. Om toch nog een beetje voeling te houden met de trainers heeft het bestuur alle trainers een kerststol doen toekomen, verzorgd door de ons welbekende bakker Keurhorst. Voorlopig dus nog geen trainingen.
 • Wel is nog vermeldenswaard dat velen – op eigen initiatief- wel actief zijn gebleven, rekening houdend met de corona-voorschriften.
 • Nieuwe coördinator voor de zaterdagmorgen 09.00 uur is geworden Erna van der Gronden, vanaf ongeveer 1 oktober 2020.

2021 Highlights

Begin van het jaar hebben we meegewerkt aan de opname’s van het  programma “Trim U Fit” (Andere Tijden).

De TV-uitzending daarvan kan je terugkijken via deze link: Andere Tijden Trim U Fit.

 Het jaar 2021 was nou niet het meest succesvolle jaar voor Trim Apeldoorn.

De COVID perikelen gooiden aardig roet in het Trim-eten. 

Er waren behoorlijke periodes dat er niet getrimd kon worden, danwel met restricties in groepsgrootte en onderling afstand bewaren.

Gedurende de zomerperiode (vanaf 1 juni 2021) hebben we gelukkig wel goed kunnen trimmen.

Al vanaf 1 januari 2021 werd er niet meer getrimd op de donderdagavond, vanwege de lage opkomsten. Maar ingaande 19 december 2021 was het allemaal weer afgelopen en golden weer lock-down regels.

In 2021 hebben we afscheid genomen van een paar trainers. Rineke Wijnbergen, Ger Ramaker en Rikje Koolwijk stopten er mee. Rob Kranenburg aarzelt nog. Maar er waren ook nieuwe trainers die ons trainerscorps kwamen versterken, Esther Tuinier, Dorien van Bosheide, Bob Schoor en Peter Leest.

Een nieuwe activiteit die wel opgepakt kon worden is het Powerwalken onder leiding van Lenie de Bloois. Daar is behoorlijk wat animo voor op de zaterdagmorgen.

De Coopertest kon nog wel in oktober gehouden worden.

Hoewel we geen grote activiteiten konden organiseren, hebben we toch wel, wanneer dat kon, geprobeerd onze trimmers te verrassen met wat lekkers. In september bij de Boschvijver, koffie met een petit-four, en, met een bonnetje, een ijsje van van Swoll in juli en met de kerst een heerlijk stuk kerststol en een oliebol van bakker Keurhorst , met daarbij warme chocolademelk via van Swoll.

2022 Highlights

Op 2 oktober 2022 is onze oud centraal-trainer Frans van Melsen overleden.

Op zaterdag 19 november heeft Theo Logtenberg aangegeven dat hij stopt als trainer. Binnenkort 80 jaar en het is mooi geweest. Met zijn  groepje nog even op de foto en een speech van Han:  “Beste Theo, we staan hier nu met lege handen, maar wel met handenvol waardering voor wat je voor ons hebt betekent. Daarvoor enorm bedankt en laten we allemaal een diepe buiging voor jou maken”.

En bij de laatste “de-week-weggooi’ oefening werd het bekende lied “Theo bedankt….” nog even aangeheven!