Bestuur o.l.v. Jan van der Harst vanaf 1991 – ….

Overzicht besturen Trim Apeldoorn door de jaren heen

Bestuur vanaf 1966 o.l.v. Gerrit Rijke

Vanaf de start in 1966 bestond het Bestuur uit:

 • voorzitter Gerrit Rijke
 • secretaris H.F. Berkhoff
 • W. Swanenveld
 • Theo van Son
 • T. van Son-Weenink
 • A. Allemans Hartog

Wie heeft er nog een foto van deze groep?

Bestuur vanaf 1967 o.l.v. Theo van Son:

 • Voorzitter Theo van Son
 • Secretaris Leen vd Weerd vanaf 1970 (eerder door …………….)

Wie heeft er nog een foto van deze groep?

Wie weet hier verder nog iets van?

Informatie graag doorgeven via het emailadres.

Bestuur vanaf 1969 o.l.v. Henk Rozie.

 • Secretaris Leen vd Weerd vanaf 1970 (eerder door …………….)
 • … Hr Sels
 • Zwemmen Mw Bebelaar

Wie heeft er nog een foto van deze groep?

Wie weet hier verder nog iets van?

Informatie graag doorgeven via het emailadres.

Bestuur van …. – ….  o.l.v. Leen van de Weerd

 • Penningmeester Mw Bebelaar
 • Zwemmen Jo Hamelink
 • Trees vd Berghe?
 • Ard ter Burg (1974)

Bestuur van 1977 – 1986  o.l.v. Theo Barbiers

 • Leen vd Weerd ere-voorzitter
 • Teun Kranenburg vice-voorzitter
 • Jacques vd Pols secretaris en penningmeester (1980 – 1999)
 • Herke Poelstra (bestuurslid van 1980 – 1989) check!
 • Coby van Berkum zalen
 • Wil Kor zwemmen
 • Trees vd Berghe
 • Ard ter Burg materialen
 • A. Voskamp zwemmen

Bestuur van 1986 – …. o.l.v. Bert Fontein:

 • Teun Kranenburg (vice-voorzitter)
 • Leen vd Weerd ere-voorzitter
 • Jacques van der Pols (secretaris-penningmeester)
 • Herke Poelstra in 1989 opgevolgd door Peter Mooij (bos- en trainers-coördinatie)
 • Coby van Berkum (Zalen)
 • Ard ter Brug (materiaalbeheer)
 • Wil Kor (Zwemmen)
 • Trees van den Berghe (bos-coördinatie)
 • Gerrit Maassen (bos-coördinatie)

Bestuur van 1991 – …. o.l.v. Jan van der Harst:

 • Teun Kranenburg (vice-voorzitter)
 • Jacques van der Pols (secretaris-penningmeester)
 • Peter Mooij (bos- en trainers-coördinatie)
 • Ard ter Brug (materiaalbeheer en zalen)
 • Wil Kor (Zwemmen)
 • Trees van den Berghe (bos-coördinatie)
 • Gerrit Maassen (bos-coördinatie)

Bestuur o.l.v. Jan van der Harst

Bestuur o.l.v. Jan van der Harst (foto uit 1991)

Vanaf 1996 bestond het Bestuur uit:

 • Jan van der Harst voorzitter
 • Jacques van der Pols secretaris
 • Henk de Wilde penningmeester
 • Peter Maassen donderdagavond
 • Trees van den Berghe dinsdagmorgen
 • Wil Kor zwemmen
 • Jan Roders dinsdagavond
 • Ard ter Burg zalen
 • Peter Mooij zaterdagmorgen 9 uur
 • ……….. zaterdagmorgen 8 uur

Bestuur van …. – 2009 o.l.v. Karel van Beusekom:

 • Jacqueline ter Horst secretaris
 • Peter Mooij
 • Ard ter Burg Zaal
 • Trees vd Berghe dinsdagmorgen
 • Harry Meier, zaterdagmorgen
 •  

Bestuur van 2009 – heden o.l.v. Jeroen Nollet:

 • Jacques vd Pols secretaris (2009 – heden)
 • Henk de Wilde penningmeester
 • Ard ter Burg zaal
 • Trees vd Berghe dinsdagmorgen
 • Fred Graus dinsdagavond, in 2015 opgevolgd door Rob vd Ster
 • Wim Koolwijk donderdagavond, in 2015 opgevolgd door Jan Hummel
 • Harry Meier zaterdagmorgen 8 uur
 • Lenie de Bloois en Herman Meerbach technische commissie en opleiding
 • Peter Mooij Communicatie en website
 • Rene Steenman, projecten

In 2015 en 2016 zijn er onderstaande wisselingen geweest in het bestuur:

Bestuur van 2016 – 2018 o.l.v. Jeroen Nollet:

 • Jacques vd Pols secretaris (2009 – heden)
 • Jan Hummel penningmeester en social media
 • Jan Timmner dinsdagmorgen
 • Rob vd Ster dinsdagavond (vanaf 2015)
 • Jan Hummel donderdagavond (vanaf 2015)
 • Harry Meier zaterdagmorgen 8 uur
 • Lenie de Bloois en Rob vd Ster technische commissie en opleiding
 • Peter Mooij Communicatie en website (tot 1/1/2018)
 • Rene Steenman, projecten

Bestuur van 2018 – heden o.l.v. Jeroen Nollet:

 • Jacques vd Pols secretaris (2009 – heden)
 • Jan Hummel penningmeester, website en social media
 • Jan Timmner dinsdagmorgen
 • Rob vd Ster dinsdagavond
 • Jan Hummel donderdagavond
 • Harry Meier zaterdagmorgen 8 uur
 • Lenie de Bloois en Rob vd Ster technische commissie en opleiding
 • Rene Steenman, projecten