Gerrit Rijke, oprichter Trim ApeldoornIn mei 1966 is de Landelijke Stichting Veteranensport Nederland opgericht. De doelstelling was: “In Nederland belangstelling te wekken voor, en de meest algemene zin, voorlichting te geven over alle gezichtspunten van de sportbeoefening op rijpere leeftijd, teneinde de gezondheid en de prestatie van die bevolkingsgroep te bevorderen”.

De heer Gerrit Rijke heeft voor Apeldoorn gereageerd en zich opgegeven om mee te doen. Gerrit Rijke zat bij de gemeente Dienst Lichamelijke Opvoeding en Sport.

In augustus was alles rond en medio september 1966 is Apeldoorn begonnen met zwemmen in het instructiebad van het Sportfondsenbad onder leiding van Gerrit Mulder. Al snel werd Henk Rozie aangetrokken om de mensen ook te leren zwemmen in het diepe bad, onder bevoegde leiding.

Op 27 februari 1967 is de Stichting Veteranensport Nederland “Werkgroep Apeldoorn” opgericht. Uit de eerste notulen lezen we dat aanwezig waren: voorzitter Gerrit Rijke, secretaris H.F. Berkhoff, W.Swanenveld, Th. van Son , T. van Son-Weenink, A. Allemans Hartog. In die periode kwam “zaalgymnastiek” erbij. Eerst voor huisvrouwen, in de Molendwarsstraat. Later in de van kinsbergenstraat, onder leiding van mevrouw Pieters en mevrouw Huizinga. Weer later kwam daar de Bosbouw Technische School bij, ook voor heren, als eerste trainers daar: de heren Dijkstra en Huizinga.

24 april 1967 werd de naam veranderd in Stichting 30+ Nederland “Werkgroep Apeldoorn”.

Op 20 april 1968 is door de Nederlandse Sport Federatie een landelijke actie gehouden. Vanaf toen ging het echte vormen krijgen. Apeldoorn zelf was ook bezig om propaganda te maken. Genoemde personen daarbij : Hr. Meijer, v.d. Putten uit Twello, van Lobberegt van de PTT.

In het najaar van 1968 is men gestart, onder leiding van Gerrit Rijke en Henk Rozie, met 7 mensen in het bos te lopen, spel en oefeningen te doen. Het woord Trimmen wordt voor het eerst gebruikt! Het groepje groeide uit tot ca 25 mensen, waarbij Leen v.d. Weerd ook de groep trainde.

Voorjaar 1969 is men op de dinsdagmorgen, met een damesgroep bostrimmen gestart, onder leiding van Riet Rozie, mevrouw van Huppelschoten, mevrouw van Ravenswaay en Mijni van der Wal. Ook dat liep goed.

In september 19969 werd de naam “Trim werkgroep Apeldoorn”. In die tijd kwam de eerste echte Trimbaan (zweetdruppelbaan) in ons Apeldoornse Park Berg en Bos.

In 1971 kwam de dinsdagavond zomertrimmen erbij. Vanaf 1975 werd er het hele jaar ’s avonds doorgetrimd!

Ook in 1971 werd Frans van Melsen (sportleraar) aangetrokken om aan trainers en trainsters 1x per maand les te geven in o.a.  nieuwe oefenstof, hoe moet je trimmen, blessurepreventie enz.

In 1972 werd het “Trim Comité Apeldoorn” aangemeld als lid van de Recreatieraad en in november 1973 komt de eerste TRIM TREFFER uit van “Trim Apeldoorn”.

In 1974 bestond het bestuur uit: voorzitter Leen v.d. Weerd, penningmeester Marian Bebelaar-Vente, secretaris Hennie Huis in ’t Veld, trainerscoördinator Jo Hamelink, bostrimmen K. Noordzij, zaaltrimmen Coby van Berkum-Kers, zwemtrimmen B. Hofman-Wippelink en trimadviseur Gerrit Rijke.

1975 Trim Apeldoorn zit in de Sportraad!

Al in 1989 werd het 25 jarig jubileum voorbereid:

 

1995 Gerrit Rijke overlijd op 86 jarige leeftijd.